اورلود آهن ربایی

اورلود آهن ربایی

آسانسور اورلود مغناطیسی توربوسل یک محصول اقتصادی برای آسانسور های منازل شخصی و ظرفیت پایین است.


اورلود مغناطیسی قابل نصب بر روی کابین و یا در زیر کابین است.


برای نصب روی کابین، باید سنسور را بر روی فنرهای سربکسل نصب کرد و آهن ربا را زیر آن قرار داد.

به این ترتیب با افزایش نیروی سرنشینان و جمع شدن فنر، سنسور اضافه بار را تشخیص می دهد.


برای نصب زیرکابین، باید آهن ربا را در زیر کف کابین چسباند و نمایشگر را بر روی شاسی پیچ کرد. به این ترتیب با افزایش نیروی سرنشینان کف کابین خمیده شده و سنسور اضافه بار را تشخیص می دهد.


اورلود مغناطیسی برخلاف مدل های دیگر بر اساس وزن عمل نمی کند و میزان شدت میدان مغناطیسی را اندازه گیری می کند. لذا دقت بالایی ندارد و برای آسانسور های با ظرفیت بالا و عمومی اصلا پیشنهاد نمی شود.