معرفی کامل اورلود مغناطیسی

معرفی کامل اورلود مغناطیسی

 

سنسور اورلود دیجیتال مگنتی توربوسل، به عنوان یک محصول اقتصادی، تولید و عرضه شده است.

این سنسور برخلاف مدل های سیم بکسلی و زیر کابینی، وزن کابین را اندازه گیری و نمایش نمی دهد ولی عملکرد آن بر اساس میزان جا به جایی

ناشی از خم شدن فنرهای سیم بکسل و یا جمع شدن کف کابین، اضافه بار آسانسور را تشخیص و فرمان اضافه بار را به تابلو فرمان می دهد.

اورلود مگنتی توربوسل، بر اساس اندازه گیری میزان میدان مغناطیسی آهن ربا، مقدار جمع شدن فنر را اندازه گیری می کند.

 

نصب روی کابین

در آسانسور هایی که فنر بکسل وجود دارد:

1) ابتدا پایه ی فلزی را روی پیچ فنر سربکسل نصب کنید.

2) کنترلر را با استفاده از دو پیچ پروانه ای روی پایه نصب کنید.

3) آهن ربا را زیر سنسور قرار دهید. ( در صورت عدم تغیر میدان مغناطیسی آهن ربا را برعکس کنید. )

4) با جا به جایی فاصله ی سنسور، آهن ربا را در بهترین نقطه قرار دهید.

 

نصب زیر کابین

1) ابتدا پایه ی فلزی را روی یوک آسانسور نصب کنید.
2) کنترلر را با استفاده از دو پیچ پروانه ای روی پایه نصب کنید.
3) آهن ربا را زیر کف کابین و زیر سنسور قرار دهید.
4) با جابه جایی فاصله سنسور ، آهن ربا را در بهترین نقطه قرار دهید.
 
 

با توجه به جدول زیر سیم کشی سنسور را انجام دهید

 

توجه:

در اکـثر تابلو فرمان های مختلف معمولا ترمینال OLV ( اضافه بار ) با +24 ولت فعال میشود، بنابر این باید سیم زرد ( مشترک رله ) به +24 ولت وصل شود.

 

 

نکته:

ولی در برخی از تابلو فرمان ها مانند تابلوی پار منطق اضافه بار برعکس است

و باید سیم زرد ( مشترک رله ) به GND وصل شود.

 

شروع به کار:

 

بعد از روشن شدن سنسور در صورتی که فاصله ی آهن ربا و سنسور مناسب باشد، عدد میدان مغناطیسی نمایش داده می شود.

در غیر اینصورت آهن ربا را برعکس کنید یا فاصله ی آهن ربا با سنسور را کمتر نمایید.

 

 

شماره تماس پشتیبانی نصب و راه اندازی: 09120064601

 
 

تنظیمات نمایشگر