محصولات

اورلود آهن ربایی

اورلود آهن ربایی

آسانسور اورلود مغناطیسی توربوسل یک محصول اقتصادی برای آسانسور های منازل شخصی و ظرفیت پایین است. اورلود مغناطیسی قابل نصب بر روی کابین و یا در زیر کابین است. برای نصب روی کابین، باید سنسور را بر روی فنرهای سربکسل ...
اورلود زیرکابینی

اورلود زیرکابینی

اورلود زیر کابینی لودسلی توربوسلسنسور اورلود زیرکابینی توربوسل، دارای 4 عدد لودسل است که در زیر کابین به جای ضربه گیرها نصب می شود. اورلود زیرکابینی به دلیل اندازه گیری مستقیم نیروی سرنشینان، بیشترین دقت را دارد و برای آسانسور ...
اورلود سیم بکسلی

اورلود سیم بکسلی

اورلود زیر کابینی لودسلی توربوسلسنسور اورلود زیرکابینی توربوسل، دارای 4 عدد لودسل است که در زیر کابین به جای ضربه گیرها نصب می شود. اورلود زیرکابینی به دلیل اندازه گیری مستقیم نیروی سرنشینان، بیشترین دقت را دارد و برای آسانسور ...
فتوسل ها

فتوسل ها

فتوسل پرده نوری سنسور فتوسل های پرده ای در دوطرف درب کابین نصب می شود و در هنگام بسته شدن درب آسانسور در صورت قرار داشتن شئ یا نفر، مانع از بسته شدن درب می شود. فتوسل نقطه ای فتوسل ...
سنسور کشش بکسل

سنسور کشش بکسل

سنسور کشش بکسل برابر بودن میزان کشش سیم بکسل های آسانسور یکی از مهم ترین نکات در نصب و راه اندازی آسانسور است. در صورتی که میزان کشش بکسل ها متفاوت باشد، باعث ساییدگی فلکه ی موتور و سیم بکسل، ...