لزوم استفاده از اورلود آسانسور

لزوم استفاده از اورلود آسانسور

متاسفانه استفاده از اورلود دیجیتال آسانسور در کشور، بسیار محدود است و بسیاری از شرکت ها و نصابان آسانسور، این مساله را نادیده می گیرند. طبق بررسی ها حدود 70 درصد آسانسور های کشور فاقد سنسور اورلود استاندارد می باشند. علت اصلی این موضوع نیز، گران بودن و وارداتی بودن این سنسور به کشور بوده است که خوشبختانه در حال حاضر سنسور های اورلود توربوسل با کیفیت بسیار رقابتی و قیمتی در حدود یک سوم مشابه خارجی در بازار کشور عرضه می شود.

آسانسوری که فاقد اورلود دیجیتال باشد، استاندارد نیست و خطر سقوط ناشی از اضافه بار همواره سرنشینان آن را تهدید می کند.

علاوه بر این، افزایش هزینه های استهلاک سیم بکسل و ریل از معایب دیگر محسوب می شود.