اورلود دیجیتال زیرکابینی لودسلی

سنسور اورلود زیرکابینی توربوسل، دارای ۴ عدد لودسل است که در زیر کابین به جای ضربه گیرها نصب می شود. 

اورلود زیرکابینی به دلیل اندازه گیری مستقیم نیروی سرنشینان، بیشترین دقت را دارد و برای آسانسور های عمومی و ظرفیت بالا مناسب است.