دستگاه تنظیم کشش بکسل

برابر بودن میزان کشش سیم بکسل های آسانسور یکی از مهم ترین نکات در نصب و راه اندازی آسانسور است.

در صورتی که میزان کشش بکسل ها متفاوت باشد، باعث ساییدگی فلکه ی موتور و سیم بکسل، لرزش در حرکت کابین آسانسور و استهلاک موتور و ریل ها می شود.

سنسور کشش بکسل توربوسل بر روی هر بکسل جداگانه نصب شده و میزان کشش را داخل نمایشگر نشان می دهد و به راحتی می توان کشش هر بکسل را تنظیم کرد.

نمایشگر داخل کابین

به منظور نمایش لحظه ای ظرفیت نفرات داخل آسانسور و نمایش وضعیت اضافه بار می بایست از نمایشگر داخل کابین توربوسل استفاده کرد.

این نمایشگر در داخل کابین نصب شده و از طریق پروتکل ارتباطی با کنترلر سنسور، در هر لحظه وزن سرنشینان داخل کابین را به صورت درصدی ( یا کیلوگرم ) نمایش می دهد.

تصاویر نصب