حضور توربوسل در هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور تهران